Köp biljett online

Safety first

Safety first

Vårt integrerade ledningssystem för QHSE-standarder stöder genomförandet av företagets riktlinjer och främjar en förståelse för företagets ansvar gentemot anställda och kunder. Vi är certifierade enligt PN-EN ISO 9001:2015, den internationella kodexen för säker drift av fartyg och förhindrande av föroreningar, den internationella kodexen för skydd av fartyg och hamnanläggningar och konventionen om arbete till sjöss (MLC).

Polska Żegluga Bałtycka S.A.:s har som främsta mål att säkerställa högsta möjliga kvalitet på sina tjänster, genom att skapa en säker arbetskultur i enlighet med principen SAFETY FIRST. Moderna ledningssystem som garanterar säker sjöfart och passagerarservice är av största vikt för oss. Om denna fallerar, om obehöriga får tillgång till dem eller om det sker ett mänskligt fel kan detta påverka transporttjänsten negativt, och i extrema fall kan det utgöra ett hot mot passagerarnas och besättningens säkerhet. I företaget bygger all operativ verksamhet på följande system: Kvalitetsstyrning, säker fartygsdrift och förhindrande av föroreningar, skydd av fartyg och hamnanläggningar samt en uppsättning av regler för internationell sjöfarts arbetsrätt.

En viktig del av QHSE är förebyggande säkerhetsarbete.

Genom kontinuerlig analys av arbetsmetoder och dess ständig förbättring, kan faror upptäckas och olyckor förebyggas. Säkerhetssystemet bygger på elementära principer:

  • främjandet av säkra arbetsmetoder genom att eliminera de moment som anses farliga,
  • förebyggande säkerhetsarbete som en skyldighet för varje arbetstagare,
  • alla olyckor och arbetssjukdomar kan förhindras.

Kontakt - Passagerarbiljetter 

Försäljningsställen​

 Malmö - Sea Travel Polferries:

Stora Nygatan 27B,
211 37 Malmö 
vägbeskrivning

tel. +46 40 97 61 80, +46 40 97 32 20
pax.malmo@polferries.se

Mån-Fre: 9.30-17.30

 

Terminaler

Polferries AB Nynäshamn:

Färjeterminalen, Nynäsvägen 2B,
149 30 Nynäshamn
vägbeskrivning

Mån - Fre: 09.00-17.30

Polferries AB Ystad:

Bornholmsgatan 8D,
271 39 Ystad
vägbeskrivning

Mån - Fre: 8:00-18:30