Köp biljett online

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Vi är engagerade i våra anställdas hälsa och säkerhet genom att tillhandahålla certifierade arbetskläder, skor och personlig skyddsutrustning som är ändamåls lämpliga. Alla våra anställda genomgår en rad utbildningar i hälsa och säkerhet för att se till att deras arbete uppfyller alla säkerhetsnormer. Förutom våra anställda gäller dessa förfaranden även personer som inte är anställda av oss, men som verkar inom företagets verksamhetsområden. Alla hälso- och säkerhetsrutiner har skapats i enlighet med lagstadgade krav och bestämmelser för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Säkerhet och hälsa

  • Säkerhet och hälsa är viktiga värden för oss. Ansvarstagande genomsyras av samtliga våra handlingar, därför strävar vi ständigt efter att förbättra säkerheten och modernisera de befintliga ledningssystemen.
  • Vi anser att medvetenhet om risker är en grundläggande förutsättning för att förebygga olyckor, Våra anställda genomgår en rad utbildningar i säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Vi värnar om våra anställdas säkerhet och arbetsmiljö genom att förse dem med certifierade kläder, arbetsskor och personlig skyddsutrustning.
  • Vi främjar ett ansvarsfullt beteende på arbetsplatsen med säkerhetstänkande i första rum och delar med oss av bästa praxis.
  • Vi vill att var och en av oss ska vara en förebild i sitt beteende, avvikande förfarande som utgör fara för hälsa och säkerhet ska bemöta en omedelbar reaktion.
  • Som en del av det förebyggande arbetet övervakar vi kontinuerligt säkerhetsförhållandena under tillhandahållandet av våra tjänster och på arbetsplatsen. Vi gör allt vi kan för att se till att alla våra rutiner uppfyller kraven i det implementerade ledningssystemet för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.
Säkerhet och hälsa

Vi har i vår policy totalförbud och nolltolerans gälande bruk av alkohol eller droger på arbetsplatsen.

Medvetandet om den uppenbara risken vilken en påverkad person utgör för sig själv och andra får ej negligeras och ska omedelbart anmälas till överordnade. Personen med alkoholproblem kan alltid söka hjälp genom att vända sig till sin chef.

Kontakt - Passagerarbiljetter 

Försäljningsställen​

 Malmö - Sea Travel Polferries:

Stora Nygatan 27B,
211 37 Malmö 
vägbeskrivning

tel. +46 40 97 61 80, +46 40 97 32 20
pax.malmo@polferries.se

Mån-Fre: 9.30-17.30

 

Terminaler

Polferries AB Nynäshamn:

Färjeterminalen, Nynäsvägen 2B,
149 30 Nynäshamn
vägbeskrivning

Mån - Fre: 09.00-17.30

Polferries AB Ystad:

Bornholmsgatan 8D,
271 39 Ystad
vägbeskrivning

Mån - Fre: 8:00-18:30