Köp biljett online

Miljöskydd
Miljöskydd

Miljöskydd

Fartyg som drivs av "Polska Żegluga Bałtycka" är miljövänliga; vi uppfyller alla villkor och bestämmelser uppsatta av Internationella Sjöfartsorganisationen (IMO) för de speciella havsområden dit Östersjön räknas samt EU:s lagstiftning gällande hamnar.
Polferries färjor använder högkvalitativt bränsle med mycket låg svavelhalt. Vi anstränger oss för att uppfylla de lokala föreskrifter som råder i de polska och svenska hamnar där våra färjor vistas.

Allt avfall och förbrukat material undanskaffas i hamnen. Vi överväger ytterligare miljöbevarande insatser i form av anpassning av våra fartyg till strömförsörjning från fastlandet, vilket väsentligen skulle minska utsläpp av växthusgaser och buller. ISM-koden (Systemet för säker drift av fartyg och för förhindrande av förorening av den marina miljön), rutinartat införd på våra färjor, garanterar säker navigering och miljöskydd.

Kontakt - Passagerarbiljetter 

Försäljningsställen​

 Malmö - Sea Travel Polferries:

Stora Nygatan 27B,
211 37 Malmö 
vägbeskrivning

tel. +46 40 97 61 80, +46 40 97 32 20
pax.malmo@polferries.se

Mån-Fre: 9.30-17.30

 

Terminaler

Polferries AB Nynäshamn:

Färjeterminalen, Nynäsvägen 2B,
149 30 Nynäshamn
vägbeskrivning

Mån - Fre: 09.00-17.30

Polferries AB Ystad:

Bornholmsgatan 8D,
271 39 Ystad
vägbeskrivning

Mån - Fre: 8:00-18:30