Köp biljett online

Kvalitetspolitik
Kvalitetspolitik

Kvalitetspolitik

Genomförande och utveckling av kvalitets- och säkerhetshanteringssystemet i enlighet med ISM-koden och ISO 9001: 2008 beror på medvetenhet om behovet av att uppfylla konventionens regler och krav från våra Kunder.

Vi  är medvetna om att  kunder förväntar sig  tjänster som utförs av mark- och havspersonal med högsta yrkeskvalifikationer som fungerar i en effektiv och ändamålsenlig organisationsstruktur. 
Med tanke på detta antog vi följande  kvalitets- och säkerhetsmål: 
att vinna erkännande av kunder och erkänd position i landet och utomlands, 
att utveckla och upprätthålla en nivå av tjänster som passar kunden, 
att ständigt förbättra tjänster,
att förstärka bolagets position på marknaden inom speditionstjänster och turistjänster,
att eliminera missnöjda kunder genom analys av reklamationer, 
att garantera ägda fartygs säker drift, säkra arbetsförhållanden och undvika miljöförstöring, särskilt havsmiljö,
att ställa en viss säkerhet för faror till sjöfarten och havsmiljö.

Dessa mål förverkligas genom: 
genomförande och utveckling av kvalitets- och säkerhetshanteringssystemet i enlighet med ISO 9001: 2008  ISM-koden 
uppvaknande och utveckling av pro-kvalitetsmedvetenhet i hela företaget, 
popularisering av bolagets framgångar när det gäller kvaliteten på tjänsterna genom marknadsföringsaktiviteter,
information till kunder om framgångar inom förbättringen av våra tjänster 
höjning av kompetens hos anställda genom företagets pro-utbildningspolitik,
personalens vidareutbildning inom säkerhetsorganisationen,
adekvata förberedelser för åtgärder i en nödsituation beträffande fartygssäkerhet och miljöskydd.

Bolagets alla anställda ansvarar för genomförandet av pro-kvalitets åtgärder.
Bolagets styrelse identifierat ovanstående politik inom kvalitet, säkerhet och miljöskydd och ser till att den är kopplad till förväntningar och kundernas behov samt är förbunden med affärsverksamheten. Politik förstås, genomförs och upprätthålls på bolagets alla nivåer. 

Styrelsens ordförande, Generaldirektör 
Piotr Redmerski

Kontakt - Passagerarbiljetter 

Försäljningsställen​

 Malmö - Sea Travel Polferries:

Stora Nygatan 27B,
211 37 Malmö 
vägbeskrivning

tel. +46 40 97 61 80, +46 40 97 32 20
pax.malmo@polferries.se

Mån-Fre: 9.30-17.30

 

Terminaler

Polferries AB Nynäshamn:

Färjeterminalen, Nynäsvägen 2B,
149 30 Nynäshamn
vägbeskrivning

Mån - Fre: 09.00-17.30

Polferries AB Ystad:

Bornholmsgatan 8D,
271 39 Ystad
vägbeskrivning

Mån - Fre: 8:00-18:30