Köp biljett online

Rättsliga förbehåll
Information för passagerare

Rättsliga förbehåll

Polska Baltiska Rederi AB (POLFERRIES) meddelar att de uppgifter som finns på denna webbplats och länkade sidor  utgör inte - i civilrätt - något erbjudande och ges endast i informationssyfte.
POLFERRIES tar inget ansvar för riktighet, aktualitet och fullständighet av de uppvisade produkterna eller den information som publiceras på denna webbplats och länkade sidor. 

POLFERRIES tar inget ansvar för eventuella skador som uppstår vid användning av eller förlitande på sådan information. Risken med att använda denna webbplats  bärs helt av användaren. Innan man vidtar någon åtgärd som grundar sig på den information som finns  på denna webbplats måste man först verifiera dem genom att kontakta  POLFERRIES lokala kontor  eller en auktoriserad agent. 

Alla rättigheter till hela innehållet i POLFERRIES' webbplats  är reserverade. Ingen del av webbplatsen får kopieras i sin helhet eller delvis för kommersiella ändamål, överföras elektroniskt eller på annat sätt, ändras, länkas eller användas utan POLFERRIES' skriftliga förhandsmedgivande. 

Vid biljettbokning via denna webbplats förklarar köparen att han/hon har gjort sig bekant med gällande transportvillkor. 

Polska Baltiska Rederi AB förbehåller sig rätten att ändra dessa krav och undantag från ansvar vid en valfri tidpunkt. 

Copyright 2004 Polska Żegluga Bałtycka SA  -  Copyright Polska Baltiska Rederi AB

Kontakt - Passagerarbiljetter 

Försäljningsställen​

 Malmö - Sea Travel Polferries:

Stora Nygatan 27B,
211 37 Malmö 
vägbeskrivning

tel. +46 40 97 61 80, +46 40 97 32 20
pax.malmo@polferries.se

Mån-Fre: 9.30-17.30

 

Terminaler

Polferries AB Nynäshamn:

Färjeterminalen, Nynäsvägen 2B,
149 30 Nynäshamn
vägbeskrivning

Mån - Fre: 09.00-17.30

Polferries AB Ystad:

Bornholmsgatan 8D,
271 39 Ystad
vägbeskrivning

Mån - Fre: 8:00-18:30