Köp biljett online

Innan resan
Information för passagerare

Innan resan

Med tanke på färjornas begränsade utrymme har man större chans att få platser ju tidigare man bokar. Oavsett vilken typ av resa det gäller bör bokning göras senast 24 timmar innan avresedatumet. Angående specialerbjudanden är tidigare bokning en förutsättning för att erbjudandet ska gälla.

Vid bokning bör man lämna passagerarnas namn, födelsedatum (barnets ålder räknas från födelseår och ej födelsedatum), kön och nationalitet. Namnen i passagerarnas resehandlingar måste vara identiska med uppgifterna i deras identitetshandlingar.

Biljetten är passagerarens bevis på det ingångna transportavtalet och på att tjänsten är betald. Bokningen och försäljningen av biljetten registreras elektroniskt i ett bokningssystem. Passageraren är skyldig att känna till och uppge biljettnumret vid incheckningen på färjeterminalen.

Ett giltigt pass eller nationellt ID-kort (detta gäller även barn). Vid incheckningen skall du kunna styrka din identitet och visa ditt bokningsnummer samt giltiga resedokument enligt kraven från ditt land och destinationslandet. Förare av fordon skall- förutom körkort och registreringsbevis- även medföra försäkringsbevis samt internationell "grön" försäkring (s.k. Green Card) och fordonet skall vara försett med nationalitetsmärke. Skyldigheten att inneha Green Card, gäller ej medborgare i EU-länder, i enlighet med EU-reglerna.

Passagerare med och utan fordon måste anmäla sig till incheckningen senast 90 min. före färjans planerade avgångstid. Om man inte fullföljer detta krav, kan man förlora sin plats på passagerar- och fordonslistan.
Passagerare som reser med eldrivna fordon måste infinna sig för incheckning senast 120 minuter före färjans avgång. Om passageraren inte ankommer i tid kan det leda till att fordonet inte kan lastas på grund av säkerhetskraven för transport av sådana fordon.

Incheckningen avslutas:

- 30 min. före avgång för passagerare utan fordon

- 30 min. före avgång för passagerare med fordo 

Ja. Däremot är det förbjudet att transportera bensin i dunkar eller andra behållare, flaskor fyllda med propan-butan samt andra farliga ämnen.

Ja, men passagerare med husdjur måste boka en särskild hytt och ansvarar dessutom för dess hygieniska skick. Antalet sådana hytter är begränsat. I avsaknad av lediga hytter av detta slag går det inte att resa med husdjur. 

Passagerare med hund är skyldiga att ha hunden i koppel och munkorg på offentliga platser. Passagerare är skyldiga att bekanta sig med veterinära föreskifter i destinationslandet och att förse sig med de nödvändiga dokument som behövs för att föra in djuret dit. Rederiet kan förhindra transporten av djur, ifall deras vistelse ombord enligt de färdansvarigas bedömning äventyrar passagerares eller besättningens säkerhet. I sådant fall återbetalas det betalda beloppet.

1. Om bokningen fullföljdes med betalning och bekräftelse från Payment Service Provider har den registrerats i vårt system. Om kunden inte skrev ut en papperskopia av biljetten, vänligen ta kontakt med våra representanter i en resebyrå eller färjeterminal.

2. Om bokning inte slutfördes med betalning har den inte registrerats i vårt system. I så fall måste bokningen göras om online eller per telefon.

Förutom pass eller nationellt ID-kort måste giltigt svenskt/EU körkort, bilens registreringsbevis och försäkring kunna uppvisas. Alla fordon måste vara försedda med brandsläckare, varningstriangel, förbandslåda och reflexväst. Dubbdäck är inte tillåtna i Polen.

Det kan ordnas, förutsatt att ändringen inte görs senare än 24 timmar innan avresedagen. Vänligen kontakta våra representanter på en resebyrå eller färjeterminal.

En bokad resa gäller endast ett visst datum. Transporttjänsen kan utnyttjas inom 6 månader från angivet resedatum om inte villkoren för specialerbjudanden anger något annat. Resedatum kan ändras under ovannämnda perioden under förutsättning att ändringen registreras i datasystemet för bokning och försäljning senast 24 timmar före den planerade resan. Underlåtenhet att meddela önskad ändring av resedatum i tid kan leda till att biljetten förfaller, utan möjlighet till återbetalning.

Biljetten är återbetalningsbar, förutsatt att avbokningen är registrerad i datorförsäljningssystemet senast 24 timmar innan resa. Vid återbetalning debiteras en administrationsavgift på 25%.

På avresedagen sker inga återbetalningar.

Endast helt outnyttjade t/r specialerbjudanden är återbetalningsbara.

Det kan ordnas, förutsatt att återbetalning är en möjlighet som hör till biljettköpet och att avbokningen sker senast 24 timmar innan avresedatumet. Ett undantag är specialerbjudanden som inte är ersättningsgilla. 25 % av nettopriset för biljetten dras av som en avgift vid återbetalning. I detta fall görs återbetalning (efter avdrag för expeditionsavgift) till det konto som anges av biljettens ägare. Kontakta oss på zwroty@polferries.pl och bifoga följande uppgifter: namn, biljettnummer, telefonnummer, bankens namn och kontonummer dit återbetalningen ska göras samt kontoinnehavarens personuppgifter (namn, adress och i fall med företag, dess fullständiga namn och adress).

Kontakt - Passagerarbiljetter 

Försäljningsställen​

 Malmö - Sea Travel Polferries:

Stora Nygatan 27B,
211 37 Malmö 
vägbeskrivning

tel. +46 40 97 61 80, +46 40 97 32 20
pax.malmo@polferries.se

Mån-Fre: 9.30-17.30

 

Terminaler

Polferries AB Nynäshamn:

Färjeterminalen, Nynäsvägen 2B,
149 30 Nynäshamn
vägbeskrivning

Mån - Fre: 09.00-17.30

Polferries AB Ystad:

Bornholmsgatan 8D,
271 39 Ystad
vägbeskrivning

Mån - Fre: 8:00-18:30